วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 31 สิงหาคม 2560

Spot 1,302.22(-6.14)
THB 33.2
EU/TH 39.4283(-0.0199)

Gold Traders 20,400(-100)
GFQ17 20,620(-130)
S50U17 1,031.3(-1)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น