วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Spot 1,268.61(-0.14)
THB 33.3(-0.07)
EU/TH 39.101(-0.0302)

Gold Traders 19,950
GFQ17 20,110(+80)
S50U17 999.6(-0.8)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น