วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

Spot 1,216.77(-0.18)
THB 33.9(-0.02)
EU/TH 38.6697(+0.0179)

Gold Traders 19,500(-100)
GFQ17 19,670(-110)
S50U17 993.4(+0.6)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น