วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

GFQ13 19,870(+170)

GFV13 19,940(+170)

GFZ13 20,030(+220)

S50N13 953.10(-9.90)

S50Q13 954.50(-8)

S50U13 na

S50Z13 954.50(-8)

S50H14 954.30(-6.70)

S50M14 952(-6.90)

S 1,308/R 1,360

Bid

Spot 1,326.69(+6.61)

Gold Traders 19,700

THB 31.30(+0.05)

EU/US 1.3273(+0.0011)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น