วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 19 กรกฎาคม 2556

GFQ13 19,060(+100)
GFV13 19,130(+100)
GFZ13 19,180(+100)
S50N13 1,007.20(-5.40)
S50Q13 1,001(-5.60)
S50U13 1,001.40(-4.30)
S50Z13 1,001.20(-5.20)
S50H14 999.40(-4.20)
S50M14 998(-5.10)
S 1,270/R 1,310
Bid
Spot 1,284.49(+2.07)
Gold Traders 18,900
THB 31.06(+0.05)
EU/US 1.3102(-0.0007)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น