วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ราคาเปิด Futures วันที่ 1 สิงหาคม 2556

GFQ13 19,640(-240)

GFV13 na

GFZ13 na

S50Q 13 967.50(+11.50)

S50U13 963(+8.20)

S50V13 na

S50Z13 963(+8.10)

S50H14 963.80(+9.80)

S50M14 963(+11)

S 1,305/R 1,340

Bid

Spot 1,322.49(-2.03)

Gold Traders 19,550(-150)

THB 31.23(-0.11)

EU/US 1.3274(-0.0026)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น