วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 18 กรกฎาคม 2556

GFQ13 18,960(-90)
GFV13 19,030(-100)
GFZ13 19,080(-110)
S50N13 1,012(+22.30)
S50Q13 1,006.60(+17.20)
S50U13 1,005(+22.90)
S50Z13 1,005.10(+22.20)
S50H14 1,003(+22)
S50M14 1,002.80(+21.50)
S 1,255/R 1,300
Bid
Spot 1,275.39(+5.07)
Gold Traders 18,750
THB 31.07(+0.07)
EU/US 1.3112(-0.0017)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น