วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

GFQ13 19,020(+80)

GFV13 19,100(+60)

GFZ13 19,150(+50)

S50N13 990(-4.80)

S50Q13 984(-5.90)

S50U13 983.20(-3.90)

S50Z13 983(-4.30)

S50H14 982.10(-2.10)

S50M14 981(-0.90)

S 1,262/R 1,320

Bid

Spot 1,282.54(-1.75)

Gold Traders 18,850(-50)

THB 31.12

EU/US 1.3034(-0.0032)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น