วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ราคาเปิด Futures วันที่ 23 กรกฎาคม 2556

GFQ13 19,680(+620)
GFV13 na
GFZ13 na
S50N13 1,020(+13.40)
S50Q13 1,014.70(+8.40)
S50U13 1,011(+10.30)
S50Z13 1,010.50(+9.60)
S50H14 na
S50M14 na
S 1,305/R 1,345
Bid
Spot 1,335.04(+1.67)
Gold Traders 19,450(+450)
THB 30.86(-0.05)
EU/US 1.3205(+0.0022)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น