วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 25 กรกฎาคม 2556

GFQ13 19,410(-320)
GFV13 19,500(-290)
GFZ13 19,550(-340)
S50N13 984(-35.60)
S50Q13 980.60(-30.40)
S50U13 976.50(-37.40)
S50Z13 976.50(-37.30)
S50H14 977.10(-35)
S50M14 977(-34.30)
S 1,300/R 1,337
Bid
Spot 1,320.69(-9.80)
Gold Traders 19,300(-250)
THB 31.12(+0.19)
EU/US 1.3174(-0.0026)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น