วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 17 กรกฎาคม 2556

GFQ13 19,050
GFV13 19,130(+20)
GFZ13 19,190
S50N13 989.90(+0.60)
S50Q13 982.60(-1.60)
S50U13 982
S50Z13 982.60(+0.20)
S50H14 981(+1)
S50M14 981.30(+3.20)
S 1,267/R 1,315
Bid
Spot 1,291.99(-6.45))
Gold Traders 18,900
THB 31.06(+0.02)
EU/US 1.3147(-0.0014)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น