วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 30 กรกฎาคม 2556

GFQ13 19,700(-70)

GFV13 19,770(-60)

GFZ13 19,820(-60)

S50N13 973.70(-14.10)

S50Q13 963(-24.50)

S50U13 963(-13.70)

S50Z13 na

S50H14 963(-13.70)

S50M14 961(-14.60)

S 1,308/R 1,350

Bid

Spot 1,326.99(-4.88)

Gold Traders 19,500(-50)

THB 31.26(+0.13)

EU/US 1.3267(+0.0007)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น