วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 26 กรกฎาคม 2556

GFQ13 19,690(+280)
GFV13 19,730(+250)
GFZ13 19,800(+240)
S50N13 1,001.60(+16.70)
S50Q13 992.50(+11.90)
S50U13 992.40(+14.30)
S50Z13 992.60(+14.50)
S50H14 990.60(+13.50)
S50M14 990(+13)
S 1,310/R 1,340
Bid
Spot 1,333.04(-4.73)
Gold Traders 19,550(+250)
THB 31.10(+0.11)
EU/US 1.3282(+0.0006)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น