วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 23 กรกฎาคม 2556

GFQ13 19,580(+520)
GFV13 19,640(+510)
GFZ13 19,720(+530)
S50N13 1,028(+21.40)
S50Q13 1,020(+13.70)
S50U13 1,021.90(+21.20)
S50Z13 1,022(+21.10)
S50H14 1,020.50(+21.10)
S50M14 1,019.50(+21.50)
S 1,312/R 1,365
Bid
Spot 1,335.04(-7.05)
Gold Traders 19,400(+400)
THB 30.94(+0.03)
EU/US 1.3171(-0.0012)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น