วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ราคาเปิด Futures วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

GFQ13 19,170(+220)

GFV13 19,200(+160)

GFZ13 19,330(+230)

S50N13 na

S50Q13 na

S50U13 991(+3.90)

S50Z13 989.50(+2.20)

S50H14 987.50(+3.30)

S50M14 985(+3.10)

S 1,262/R 1,320

Bid

Spot 1,291.93(+7.64)

Gold Traders 19,000(+100)

THB 31.14(+0.02)

EU/US 1.3067(+0.0001)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น