วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 16 กรกฎาคม 2556

GFQ13 19,050(+30)

GFV13 19,110(+10)

GFZ13 19,190(+40)

S50N13 990(-0.20)

S50Q13 984.20(-5.70)

S50U13 982.30(-1.50)

S50Z13 982.30(-1.10)

S50H14 980(-2.10)

S50M14 978.10(-8.80)

S 1,265/R 1,305

Bid

Spot 1,281.99(+4.35)

Gold Traders 18,850

THB 31.08(-0.04)

EU/US 1.3078(+0.0016)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น