วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ราคาเปิด Futures วันที่ 16 กรกฎาคม 2556

GFQ13 18,970(-50)

GFV13 na

GFZ13 na

S50N13 985(-5.20)

S50Q13 na

S50U13 979.50(-4.30)

S50Z13 980.60(-2.80)

S50H14 na

S50M14 na

S 1,265/R 1,305

Bid

Spot 1,281.11(-0.88)

Gold Traders 18,800(-50)

THB 31.06(-0.06)

EU/US 1.3074(+0.0012)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น