วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

GFM13 20,340(+120)
GFQ13 20,410(+120)
GFV13 20,490(+120)
S50M13 1,032.50(-13)
S50N131,031.50(-13.90)
S50Q13 na
S50U13 1,030(-13)
S50Z13 1,031(-11.30)
S50H13 1,030(-13.90)
S 1,395/R 1,430
Bid
Spot 1,410.96(-2.95)
Gold Traders 20,250(+250)
THB 30.26(+0.10)
EU/US 1.2974(-0.0074)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น