วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 17 พฤษภาคม 2556

GFM13 19,620(+160)
GFQ13 19,680(+160)
GFV13 19,760(+150)
S50K13 1,081.10(+8.90)
S50M13 1,084.70(+9.60)
S50N13 na
S50U13 1,081.70(+8.60)
S50Z13 1,081(+8.00)
S50H13 1,081.50(+10.50)
S 1,360/R 1,405
Bid
Spot 1,380.93(-4.76)
Gold Traders 19,550(+100)
THB 29.76(+0.06)
EU/US 1.2882(+0.0001)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น