วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ราคาเปิด Futures วันที่ 17 พฤษภาคม 2556

GFM13 19,640(+180)
GFQ13 na
GFV13 na
S50K13 1,071(-1.20)
S50M13 1,073.50(-1.60)
S50N13 na
S50U13 1,071.30(-1.80)
S50Z13 na
S50H13 na
S 1,360/R 1,405
Bid
Spot 1,384.85(-0.84)
Gold Traders 19,600(+150)
THB 29.75(+0.05)
EU/US 1.2858(-0.0023)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น