วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 21 พฤษภาคม 2556

GFM13 19,650(+460)
GFQ13 19,720(+460)
GFV13 19,760(+430)
S50K13 1,088.50(-5.80)
S50M13 1,093.20(-4.70)
S50N13 na
S50U13 1,089(-5.50)
S50Z13 1,089(-3.00)
S50H13 1,092(+3.00)
S 1,365/R 1,415
Bid
Spot 1,381.06(-11.98)
Gold Traders 19,550(+400)
THB 29.77(-0.03)
EU/US 1.2868(-0.0014)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น