วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ราคาเปิด Futures วันที่ 14 พฤษภาคม 2556

GFM13 20,360(+120)
GFQ13 na
GFV13 20,460(+70)
S50K13 1,075.70(+0.80)
S50M13 1,078(+1.90)
S50N13 na
S50U13 1,075(+1.10)
S50Z13 na
S50H13 na
S 1,425/R 1,460
Bid
Spot 1,442.16(+12.11)
Gold Traders 20,300(+100)
THB 29.59(-0.19)
EU/US 1.3017(+0.0042)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น