วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 15 พฤษภาคม 2556

GFM13 20,030(-180)
GFQ13 20,080(-210)
GFV13 20,160(-200)
S50K13 1,083.50(+5.30)
S50M13 1,086.70(+6.20)
S50N13 na
S50U13 1,084.20(+6.40)
S50Z13 1,083.80(+6.20)
S50H13 1,084(+6.10)
S 1,405/R 1,450
Bid
Spot 1,1414.16(-11.23)
Gold Traders 19,950(-200)
THB 29.71(+0.05)
EU/US 1.2883(-0.0035)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น