วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 29 พฤษภาคม 2556

GFM13 19,920(+180)
GFQ13 19,970(+160)
GFV13 20,050(+170)
S50K13 1,055.10(-18.50)
S50M13 1,056.90(-18.90)
S50N13 1,052.20(-21.10)
S50U13 1,054.20(-20.30)
S50Z13 1,055(-21.20)
S50H13 1,057(-12)
S 1,360/R 1,400
Bid
Spot 1,383.68(+3.43)
Gold Traders 19,850(+150)
THB 30.18(+0.14)
EU/US 1.2886(+0.0032)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น