วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 16 พฤษภาคม 2556

GFM13 19,460(-550)
GFQ13 19,520(-560)
GFV13 19,610(-550)
S50K13 1,072(-11.50)
S50M13 1,075.10(-11.40)
S50N13 na
S50U13 1,073(-11.20)
S50Z13 1,073(-10.80)
S50H13 1,071(-13.00)
S 1,360/R 1,415
Bid
Spot 1,373.25(-19.04)
Gold Traders 19,450(-500)
THB 29.73(-0.04)
EU/US 1.2872(-0.0014)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น