วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 30 พฤษภาคม 2556

GFM13 20,230(+310)
GFQ13 20,290(+320)
GFV13 20,370(+320)
S50K13 1,043.20(-11.90)
S50M13 1,046.50(-9.70)
S50N13 na
S50Q13 na
S50U13 1,043.80(-10.60)
S50Z13 1,042.20(-13)
S50H14 1,043.90(-10.10)
S 1,390/R 1,430
Bid
Spot 1,404.61(+12.31)
Gold Traders 20,100(+250)
THB 30.16(+0.01)
EU/US 1.2985(+0.0047)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น