วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

GFZ13 18,910(-20)

GFG14 18,970(-50)

GFJ14 19,070(-40)

S50X13 928.70(-5.50)

S50Z13 926(-8)

S50F14 922(-11.50)

S50H14 924(-7.40)

S50M14 921(-7.50)

S50U14 914(-12.80)

S 1,230/R 1,255

Bid

Spot 1,243.82(+1.47)

Gold Traders 18,700

THB 31.82(+0.01)

EU/US 1.3516(+0.0035)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น