วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

GFZ13 19,360(+130)

GFG14 19,450(+130)

GFJ14 19,500(+110)

S50X13 967.80(+10.50)

S50Z13 966.40(+11.10)

S50F14 na

S50H14 963.60(+11)

S50M14 960.40(+10.30)

S50U14 957.30(+10.30)

S 1,260/R 1,287

Bid

Spot 1,283.21(+4.60)

Gold Traders 19,150(+150)

THB 31.55(+0.06)

EU/US 1.3445(-0.0039)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น