วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

GFZ13 19,330(-320)

GFG14 19,420(-310)

GFJ14 19,480(-310)

S50X13 959.30(-1.20)

S50Z13 959(+0.10)

S50F14 950(-9.80)

S50H14 956.30(-0.20)

S50M14 954(+1.30)

S50U14 953(+3)

S 1,270/R 1,300

Bid

Spot 1,282.20(-6.40)

Gold Traders 19,150(-50)

THB 31.60(+0.13)

EU/US 1.3389(+0.0019)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น