วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

GFZ13 19,210(-120)

GFG14 19,270(-150)

GFJ14 19,370(-160)

S50X13 968.20(-5.90)

S50Z13 968(-8.40)

S50F14 963.10(-10.30)

S50H14 965(-8.40)

S50M14 959.70(-9.30)

S50U14 957.20(-10.40)

S 1,265/R 1,285

Bid

Spot 1,274.52(+0.78)

Gold Traders 19,000

THB 31.57

EU/US 1.3512(+0.0009)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น