วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

GFZ13 18,930(-260)

GFG14 19,020(-260)

GFJ14 19,110(-230)

S50X13 934.20(28.30)

S50Z13 934(-26.80)

S50F14 937.90(-19.70)

S50H14 931.50(-26.50)

S50M14 928.10(-27.10)

S50U14 926.60(-25.90)

S 1,220/R 1,258

Bid

Spot 1,248.71(+6.12)

Gold Traders 18,750

THB 31.78(+0.08)

EU/US 1.3431(-0.0007)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น