วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

ราคาเปิด Futures วันที่ 8 มกราคม 2558

Spot 1,210.78(+0.73) THB 32.89(+0.03) EU/US 1.1820(-0.0017) Gold Traders 18,800(-50) GFG15 19,050(-90) S 1,290/R 1,232 S50H15 1,001.8(+6.5) S 975/R 1,026 KTBH15 22.67(+0.05) SIRIH15X 1.64 ITDH15 7.24(-0.03)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น