วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

ราคาเปิด Futures วันที่ 22 มกราคม 2558

Spot 1,291.93(-1.13) THB 32.58(+0.01) EU/US 1.1599(-0.0009) Gold Traders 19,850(-150) GFG15 20,060(-140) S 1,270/R 1,310 S50H15 1,019(+3.3) S 1,003/R 1,030 KTBH15 22.53(-0.04) TRUEH15X 12.8(+0.03) ITDH15 8.15(+0.01)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น