วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

ราคาเปิด Futures วันที่ 13 มกราคม 2558

Spot 1,237.26(+4) THB 32.85(-0.01) EU/US 1.1843(+0.001) Gold Traders 19,100(+150) GFG15 19,390(+180) S 1,210/R 1,250 S50H15 1,005.8(+1) S 1,009/R 1,040 KTBH15 22.44(-0.01) SIRIH15X na ITDH15 7.69

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น