วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

ราคาเปิด Futures วันที่ 19 มกราคม 2558

Spot 1,276(-3.81) THB 32.52(-0.04) EU/US 1.1561(-0.0005) Gold Traders 19,600 GFG15 19,800(+170) S 1,250/R 1,300 S50H15 998.5(+4.9) S 985/R 1,023 KTBH15 22.36(+0.03) SIRIH15X na ITDH15 7.99(+0.04)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น