วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

ราคาเปิด Futures วันที่ 27 มกราคม 2558

Spot 1,276.77(-4.09) THB 32.57(+0.01) EU/US 1.1245(+0.0008) Gold Traders 19,650(-100) GFG15 19,820(-100) S 1,256/R 1,300 S50H15 1,060.1(-2.83) S 1,046/R 1,083 KTBH15 23.19(+0.04) TRUEH15X 13.62(+0.06) ITDH15 8.92(+0.07)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น