วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558

ราคาเปิด Futures วันที่ 5 มกราคม 2558

Spot 1,193.3(+4.42) THB 33.02(+0.06) EU/US 1.1961(-0.0039) Gold Traders 18,550 GFG15 18,850(+140) S 1,170/R 1,210 S50H15 985.3 S 984/R 1,014 KTBH15 22.81 TRUEH15X 6.42(-0.03) ITDH15 11.2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น