วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

ราคาปิด Futures วันที่ 29 มกราคม 2558

Spot 1,274.6(-9.75) THB 32.7(+0.14) EU/US 1.1313(+0.0027) Gold Traders 19,650(-50) GFG15 19,850(-130) S 1,267/R 1,291 SET50 1,056.23(-5.78) S50H15 1,052.3(-7.2) KTBH15 23.15(-0.2) TRUEH15X 13.58(+0.17) ITDH15 9.01(+0.23)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น