วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

ราคาเปิด Futures วันที่ 29 มกราคม 2558

Spot 1,280.11(-4.24) THB 32.6(+0.04) EU/US 1.1285(-0.0001) Gold Traders 19,700(-100) GFG15 19,910(-90) S 1,265/R 1,292 S50H15 1,057.1(-3.9) S 1,046/R 1,071 KTBH15 23.34(-0.01) TRUEH15X 13.4(-0.01) ITDH15 8.71(-0.07)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น