วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

ราคาเปิด Futures วันที่ 30 มกราคม 2558

Spot 1,260.38(+3.88) THB 32.7(1(-0.06) EU/US 1.1327(+0.0008) Gold Traders 19,500(-150) GFG15 19,670(-180) S 1,237/R 1,278 S50H15 1,055(+2.7) S 1,040/R 1,068 KTBH15 23.28(+0.11) TRUEH15X 13.69(+0.12) ITDH15 9.05(+0.05)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น