วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

ราคาปิด Futures วันที่ 14 มกราคม 2558

Spot 1,227.03(-3.57) THB 32.79(-0.01) EU/US 1.1742(-0.003) Gold Traders 19,000(-50) GFG15 19,240(-200) S 1,210/R 1,245 SET50 1,010.98(-9.24) S50H15 1,000(-14.3) KTBH15 22.40(-0.1) SIRIH15X 1.63(-0.01) ITDH15 7.88(-0.24)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น