วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558

ราคาเปิด Futures วันที่ 26 มกราคม 2558

Spot 1,295.25(+1.1) THB 32.56(-0.01) EU/US 1.116(-0.0047) Gold Traders 19,900(+50) GFG15 20,110(-40) S 1,276/R 1,315 S50H15 1,066(-1.5) S 1,060/R 1,080 KTBH15 23.07 TRUEH15X 12.98(+0.02) ITDH15 8.98(+0.09)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น