วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

ราคาเปิด Futures วันที่ 23 มกราคม 2558

Spot 1,300.18(-0.8) THB 32.58(-0.01) EU/US 1.1364(-0.0001) Gold Traders 19,950(+150) GFG15 20,170(+140) S 1,270/R 1,315 S50H15 1,038(+6.5) S 1,025/R 1,065 KTBH15 22.75(+0.07) TRUEH15X 13.11(+0.07) ITDH15 8.53(+0.08)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น