วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

ราคาเปิด Futures วันที่ 20 มกราคม 2558

Spot 1,277.11(+0.41) THB 32.70(+0.12) EU/US 1.1584(-0.002) Gold Traders 19,700(+100) GFG15 19,900(+70) S 1,250/R 1,300 S50H15 1,016(+0.2) S 1,003/R 1,030 KTBH15 22.68(+0.02) TRUEH15X 12.56(+0.09) ITDH15 8(+0.03)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น