วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

ราคาเปิด Futures วันที่ 21 มกราคม 2557

Spot 1,252.91(-0.28)

THB 32.79(-0.02)

EU/US 1.3549(-0.0001)

Gold Traders 19,400(-50)

GFG14 19,610(-50)

 S 1,245/R 1,265

S50H14 875(+1.30)

S 835/R 900

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น