วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

ราคาเปิด Futures วันที่ 14 มกราคม 2557

GFG14 19,680(+40)

GFJ14 na

GFM14 na

S50F14 876(-2.40)

S50G14 na

S50H14 871(-3.90)

S50M14 864.50(-4.60)

S50U14 861(-1)

S50Z14 843(-19)

S 1,235/R 1,270

Bid

Spot 1,251.25(-1.81)

Gold Traders 19,400

THB 32.89(-0.07)

EU/US 1.3662(-0.0009)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น