วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ราคาปิด Futures วันที่ 15 มกราคม 2557

GFG14 19,400(-120)

GFJ14 19,480(-140)

GFM14 19,590(-130)

S50F14 865.50(-17.40)

S50G14 878.60(-3.60)

S50H14 859.30(-17.90)

S50M14 852.80(-17.70)

S50U14 849.30(-15.40)

S50Z14 851.80(-19.20)

S 1,230/R 1,252

Bid

Spot 1,236.96(-7.75)

Gold Traders 19,200

THB 32.87(-0.08)

EU/US 1.3627(-0.0052)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น