วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

ราคาเปิด Gold Futures วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

Gold Futures

GFG13 23,670(-140)
GFJ13 23,850(-100)
GFM13 23,940(-130)
S 1,650/R 1,680
Bid
Spot 1,661.60(-1.39)
Gold Traders 23,450(-150)
THB 29.85(+0.05)
EU/US 1.3603(+0.0025)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น