วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

ราคาปิดทอง วันที่ 28 มกราคม 2556


ราคาปิด Gold Futures 28012013

GFG13 23,660(-130)

GFJ13 23,790(-140)

GFM13 23,930(-140)

S 1,650/R 1,680

Bid

Spot 1,656.96(-1.53)

Gold Traders 23,650(0)

THB 29.98(+0.03)

EU/US 1.3444(-0.0019)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น