วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

ราคาเปิดทอง วันที่ 25 มกราคม 2556


ราคาเปิด Gold Futures 25012013

GFG13 23,760(-110)

GFJ13 23,910(-90)

GFM13 24,040(-110)

S 1,650/R 1,675

Bid

Spot 1,668.44(+1.08)

Gold Traders 23,550(0)

THB 29.85 (+0.04)

EU/US 1.3363(-0.0011)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น